Intrebari frecvente

In anul universitar 2018-2019 stagiul de practica se desfasoara in cadrul facultatii de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica prin parteneriatele incheiate de facultate cu companii de profil din mediul public si privat, astfel incat studentii sa beneficieze de o selectie mai atenta a companiilor astfel incat stagiul de practica sa fie cat mai aproape de profilul studentului;

Va informam ca pentru studentii din anul II si cei din anul III care au restanta la aceasta disciplina, desfasurarea stagiului de practica este obligatorie, fiind reglementata prin Legea 1 din 2011 a Educatiei nationale.

Ghid pentru realizarea proiectului de practica

Firme ce ofera stagii de practica

Pentru a vedea ce stagii de practica sunt disponibile vor fi stabilite in facultate intalniri cu firmele cu care poti colabora. Aceste vor fi promovate in aceasta pagina si pe platforma www.stagii.csie.ase.ro

Cât trebuie sa dureze practica ?

Stagiul de practica trebuie sa dureze minim 84 ore.

Cum poate fi facut stagiul de practica ?

Practica poate fi facuta compact ori pe parcurs, pana la sfarsitul semestrului 2.

Documente si informatii importante (vor fi afisate pe parcurs):

 • Metodologie practica masterat
 • Metodologie practica licenta
 • lista tutorilor din facultate: Informatica, Informatica Engleza, Cibernetica si Statistica (Prof. Daniela Manea)
 • Conventie Cadru de Practica (in 3 exemplare) – completata de fiecare student cu datele personale;
  1. conventia este completata de student cu datele personale – in 3 exemplare
  2. cele 3 exemplare semnate de catre student se predau sefilor de grupa/serie pana joi, 11 aprilie 2019
  3. cele 3 exemplare vor fi semnate de Universitate in termen de 2 saptamani de la predarea; studentii vor prelua conventiile de la sefii de grupa/serie
  4. cele 3 exemplare (semnate de catre student si Universitate) sunt completate de catre student cu numele cadrului didactic supervisor (facultate), al tutorelui (firma) etc.,
  5. cele 3 exemplare sunt semnate in cadrul firmei
  6. cu ocazia prezentarii proiectului de practica, studentul va preda profesorului evaluator un exemplar al conventiei ce contine toate semnaturile (un exemplar ramane la firma iar un exemplar ramane in posesia studentului)

Cei care au adeverinte (de angajare, internship etc.) care acopera 84 de ore (efectuate chiar si anterior semestrului 2, cf. Art. 7) NU mai trebuie sa completeze si sa aduca la facultate conventiile-cadru pentru semnare si stampilare. Acestia vor aduce adeverintele (semnate si stampilate de catre partenerul de practica) direct la colocviu.

Cum se termina stagiul de practica ?

La colocviul de practica de la sfarsitul semestrului veti prezenta, conform metodologiei de practica (anexate):

 • Conventia-cadru/Adeverinta de angajare (Art. 6)
 • Aprecierea din partea firmei (Art. 14)
 • Proiectul/raportul de practica, redactat de catre student (Art 15-16).

Pot sa desfasor stagiul de practica la locul de munca sau printr-un program de internship extern facultatii ?

Cei care au adeverinte (de angajare, internship etc.) care acopera 84 de ore (efectuate chiar si anterior semestrului 2, cf. Art. 7) NU mai trebuie sa completeze si sa aduca la facultate conventiile-cadru pentru semnare si stampilare. Acestia vor aduce adeverintele (semnate si stampilate de catre partenerul de practica) direct la colocviu.

Conventiile-cadru (anexate la sfarsitul metodologiei) se vor completa IN 3 EXEMPLARE, cu datele personale ale studentului, datele firmei la care se efectueaza practica (prima pagina) si semna (doar de catre studenti deocamdata, pagina 2), dupa care se vor preda sefilor de grupa/serie pana JOI, 11 APRILIE 2019. In termen de doua saptamani de la acest termen studentii vor recupera cele trei exemplare ale conventiilor de la sefii de grupa/serie, semnate si stampilate de catre rectoratul ASE, le vor completa pana la colocviu cu restul datelor, referitoare la cadrul didactic supervisor (facultate), tutore (firma) etc., si vor preda la colocviu un exemplar din conventie (un exemplar ramane la firma iar un exemplar ramane in posesia studentului).

Cum ma inscriu in stagiul de practica ?

Numarul locurilor oferite de partenerii CSIE este limitat iar selectia se va face conform profilului si a criteriilor oferite de companie. Studentii au posibilitatea de opta pentru oricare dintre stagiile de practica oferite de partenerii CSIE.

Fiecarei grupe de studenti din anul II ii este asignat un tutore (tabelul va fi afisat), studentii trebuind sa respecte programul stabilit de acestia.

Este obligatoriu stagiul de practica ?

Stagiul de practica este obligatoriu si se termina cu o evaluare in urma careia studentul primeste o nota. Nederularea stagiului de practica atrage dupa sine restanta la disciplina Practica de specialitate inclusa in planul de învatamânt.

Oferte de stagii de practica

Toate ofertele de stagii de practica oferita de partenerii facultatii sunt disponibile in pagina www.stagii.csie.ase.ro